W niedzielę, 27 lutego, na święciechowskim rynku odbył się wiec poparcia dla Ukrainy.

Mieszkańcy naszej gminy zebrali się w centrum Święciechowy w ramach solidarności z Ukrainą. Przed zebranymi wystąpił wójt gminy Marek Lorych nawiązujący między innymi do obecnej sytuacji u naszych granicznych sąsiadów. O sile Ukrainy wspominała także pochodząca stamtąd Pani Wiktoria.  Rynek świecił się w barwach narodowych Ukrainy. Niebiesko-żółte i biało-czerwone balony wypuszczone przez strażaków z OSP Święciechowa poszybowały w niebo. Symboliczna wiązanka w barwach polskich i ukraińskich została złożona przez wójta gminy i mieszkającą w Święciechowie Ukrainkę. To symboliczny hołd za poległych w wojennych walkach. Na zakończenie przekazano także informacje dotyczące możliwości pomocy uchodźcą w naszej gminie. Te informacje zamieszczone zostały w oddzielnym artykule. Dziękujemy mieszkańcom gminy za obecność !!!

Na wiec zaprosili: Wójt Gminy Święciechowa, Rada Gminy Święciechowa, OSP Święciechowa, Młodzieżowa Rada Gminy w Święciechowie oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.