Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie w ramach XII edycji konkursu ,,Pięknieje wielkopolska wieś”.

Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu ,,Pięknieje wielkopolska wieś” na zadanie pn. ,,Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”. Kwota dofinansowania – 37.600,00 zł.