Rusza rekrutacja do Klubu Dziecięcego na rok 2023/2024.

Rekrutacja trwa w dniach 20.03-7.04.2023r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w godzinach 7.00-15:00 w Klubie Dziecięcym w Święciechowie, ul. Kościelna 4, 64-115 Święciechowa. Wnioski dostarczone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji nie zostaną przyjęte.

Zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym naszej placówki, dostępnym w zakładce Informator.

Harmonogram rekrutacji, wniosek oraz załączniki do wniosku:

https://klubdzieciecy.swieciechowa.pl/aktualno%C5%9Bci/rekrutacja-do-klubu-dzieci%C4%99cego-na-rok-2023-2024?fbclid=IwAR0xpfmvyIX1HXtIwv0GSA99eNTu0x1mA8ayuxSJ829axVznpIqVvUxtJzM