11 listopad 2021 – to już 103 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wójt Gminy Święciechowa Marek Lorych, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Machowiak oraz delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku na święciechowskim runku. Następnie udali się na Gminne Obchody Święta Niepodległości, które od wielu lat odbywają się w miejscowości Długie Stare.
Gminne obchody w Długiem Starem rozpoczęły się mszą świętą za Ojczyznę w kościele św. Marcina. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na teren szkoły, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów. Gości przywitała dyrektor szkoły Wioletta Spychała. O oprawę muzyczną zadbali Magdalena Zamoroka – śpiew oraz Przemek Maćkowiak – gitara. Wójt gminy oraz dyrektorka szkoły wypuścili w niebo biało – czerwone balony. W ten sposób odsłonięto mural znajdujący się na budynku szkoły zatytułowany „Wolność Sztuką Życia”. Przy obelisku złożono wiązanki kwiatów. W uroczystości udział wzięli: władze gminne i powiatowe, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, delegacje organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy, uczniowie i grono pedagogiczne oraz mieszkańcy wsi. Jak co roku o oprawę zadbały także poczty sztandarowe.