W sobotę, 24 kwietnia, dokonano uroczystego odsłonięcia tablic w miejscach dawnych cmentarzy w Trzebinach i Lasocicach.

Wydarzenie było zwieńczeniem projektu „Połączeni historią” realizowanego przez Stowarzyszenie ZMW, przy współpracy Stowarzyszenia Nasze Trzebiny.

Odsłonięcie tablic ze względu na obostrzenia związane z pandemią odbyło się w wąskim gronie organizatorów oraz zaproszonych gości. Obecni byli także księża proboszczowie parafii Lasocice oraz parafii Długie Stare a także przedstawiciel Rady Parafialnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lesznie Marcin Błaszkowski.

Co łączy dawny cmentarz ewangelicki w Trzebinach oraz dawny cmentarz ewangelicko-unijny w Lasocicach i dlaczego jest to ważne z punktu widzenia historii i dziedzictwa lokalnego naszych miejscowości? Zachęcamy do zapoznania się z treścią wykonanych tablic oraz osobistego odwiedzenia tych miejsc.

Projekt “Połączeni historią” został zrealizowany przez Stowarzyszenie ZMW ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu “Czuwamy! Pamiętamy!”